طلبه یارجمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

» تهذیبی

کلام شهیدان: طلبگی افتخار ماست*طلبه یار* (سایت جامع طلاب و مبلغان)

دانلود خشاب های تبلیغی

دستورالعمل های تهذیبی

  دستور العملهای سلوکی و عرفانی از آیت الله شاه آبادی ره                                  بسم الله الرحمن الرحیم بدان که تو هستی و نمی میری . بدنست که می میرد ، تو هستی و زنده . حساب کار خودت را بکن که […]

دانلود نرم افزار فیش جامع صفر

دانلود نرم افزار فیش جامع صفر