سامانه های حوزوی

بازدید: 1021 بازدید

سخا مرکز خدمات

نجاح پرتابل طلاب (آموزش واموز طلاب و…)

سمتا (سامانه دفتر تبلیغات اسلامی قم)

سجام (سامانه سازمان تبلیغات اسلامی /روحانیون مستقر و..)

سماوات (گزارش تبلیغی طرح هجرت و طرح امین و…)

بازدیدها: ۲۵۵۲

ادامه مطلب