معاونت تبلیغ حوزه علمیه استان مازندران

مشخصات مربیان طرح امین مدارس استان مازندران

اعداد بصورت انگلیسی وارد شوند
مانند:ساری منطقه رودپی روستای تاج الدین محله یا ساری ناحیه۲
نوع مدرسه(Required)
مقطع مدرسه(Required)
جنسیت مدرسه(Required)
آدرس مدرسه محل تبلیغ(Required)
تایید اطلاعات(Required)
جامعترین برنامه موبایلی تبلیغ دانش آموزی

بازدیدها: ۱۶۰۴۹