معاونت تبلیغ حوزه علمیه استان مازندران


درخواست گواهی دوره تابستان مهارتی ۱۴۰۲

مرکز آموزشهای کاربردی و مهارتی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه استان مازندران
نام کلاسهای که شرکت داشته اید (ملاک حضور در کلاسها می باشد لذا ثبت نام قبلی و پرداخت هزینه ملاک نمی باشد(ملاک حضور کامل است) ضمنا لیست کلاسهای شما به تایید نماینده شهرستان خودمی رسد.

جامعترین برنامه موبایلی تبلیغ دانش آموزی

بازدیدها: ۲۰۱۸۸