فرم یار (طلبه یار)

آمار جامع وکاربردی اساتید و کادر مدیریتی و خدماتی مدارس علمیه استان مازندران

ملیت(Required)
تاریخ تولد(Required)
آخرین مدرک حوزوی(Required)
آخرین مدرک کلاسیک(Required)
سطح مجوز تدریس(Required)
وضعیت و پایه شغلی(Required)
سمت و رسته شغلی(Required)
وضعیت تاهل(Required)
وضعیت مسکن(Required)
وضعیت اشتغال(Required)

بازدیدها: ۲۷۷۵