کمک اجاره طلاب مستاجر

بازدید: 2351 بازدید

شرایط عمومی

استفاده از کمک هزینه اجاره دفتر شهریه مقام معظم رهبری

روحانیون محترم با تکمیل فرم مربوطه و داشتن برخی شرایط از جمله داشتن پرونده رسمی در مرکز مدیریت حوزه های علمیه و رشد تحصیلی مناسب، داشتن شهریه رسمی، پیشرفت تحصیلی حداقل دو پایه در هر سه سال برای طلاب شاغل به تحصیل، متأهل بودن، نداشتن مسکن شخصی، سازمانی و اوقافی و عدم اشتغال در ادارات و نهادها با هر نوع عضویت (رسمی، قراردادی،پیمانی) می توانند نسبت به ثبت درخواست از طریق مدارس علمیه استان اقدام نمایند.

طلاب آزاد

در خصوص طلاب آزاد طلاب مذکور می توانند به معاونت امور طلاب استان محل سکونت مراجعه نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده برای آنها اقدام گردد.

زمان و مبلغ کمک اجاره

در خصوص زمان پرداخت و مبلغ کمک اجاره : مدت زمان پرداخت کمک اجاره بابت هر قرارداد حداکثر یک سال می باشد و مبلغ آن در هر سال توسط دفتر مقام معظم رهبری تعیین و ۲۵ هر ماه شمسی به حساب شهریه طلاب واجد شرایط واریز خواهد شد.

مدارک و نحوه ثبت نام

در خصوص ارائه مدارک : طلاب محترم با مراجعه به معاونت امور طلاب مدرسه، مدارک زیر را جهت بارگذاری در سامانه نجما تحویل دهند:

۱٫ ارائه اصل قرارداد اجاره نامه (ترجیحا قرارداد رسمی توسط بنگاه معاملات ملکی و یا هرنوع قراداد اجاره) حاوی موارد: مشخصات موجر و مستأجر، آدرس دقیق و تلفن محل سکونت موجر و مستأجر، مشخصات مورد اجاره، مدت زمان اجاره، مبلغ اجاره و رهن؛ البته لازم به ذکر است به قراردادهایی که رهن بدون اجاره باشد به علت مشکل شرعی و ربوی بودن مورد قبول نمی باشد.

۲٫ گواهی دو طلبه دارای شهریه رسمی در حوزه علمیه

۳٫ تکمیل فرم مربوطه با مهر و امضای مدیر مدرسه

با طلبه یار عقب نمی مونیم.

بازدیدها: ۸۷۳۴

ادامه مطلب