از خندق احزاب تا خندق انقلاب

بازدید: 697 بازدید

از جمله طرفندهای مهم و کلیدی دشمن در جنگ نوین و استعمار فرانو، ایجاد تغییر در افکار محاسباتی مردم جهت ناامید شدن از پیشرفت کشور و رسیدن به قله های موفقیت می باشد. اتفاقی که به فرموده قرآن کریم در جنگ احزاب نیز رخ داد و لشگر مسلمانان در درون خود دچار تردید و لرزه فکری و محاسباتی شدید شدند. مجموعه سخنرانی سلسله ای حاضر به تطبیق و بررسی جنگ احزاب با جنگ کنونی و تغییر زاویه دید مخاطبین در عرصه های پیش روی انقلاب اسلامی ایران دارد.

دانلود از لینک زیر

https://talabeyar.ir/%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%A7_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8.pdf

بازدیدها: ۸۷۳

ادامه مطلب