راز هزار در زندگی امیرالمومنین

بازدید: 841 بازدید

بسم الله الرحمن الرحیم

فیش منبر

راز هزار در زندگی امیرالمومنین

* *

 

کانال فیش منبر در ایتا

https://eitaa.com/fishemenbar

عرضه در سایت طلبه یار = https://www.talabeyar.ir

 

طلیعه

زندگی ۶۳ ساله امیرمؤمنان علی (علیه السلام) پر از افتخارات است که در زندگی کمتر کسی جز وجود مقدس رسول خدا۹ دیده می شود. از جمله مسائل اعجاب انگیزی که در حضرت جلوه خاصی داشت، عدد «هزار» است که در بخش های گوناگونی از زندگی امام۷ دیده می شود. ین عدد آن چنان با زندگی امیرمؤمنان آمیخته بود که گویا دوست می داشت هر چیزی را که بری خدا و در راه محبوب خویش انجام می دهد، آن را به عدد هزار برساند.

مدتی در ین فکر بودم که شید از بررسی موارد آن بتوان به راز و رمز ین عدد در زندگی امیرمؤمنان پی برد، اما به چنین نتیجه ی دست نیافتم. به امید ینکه پژوهشگران بتوانند به چنین چیزی دست یابند؛ اگر چه اطمینان دارم که ین رمز بین علی (علیه السلام) و خدی خود باقی خواهد ماند.

هزار نشانه از هزار پیامبر

یکی از بارزترین مصداق های ین عدد در امیرمؤمنان۷، وجود هزار نشانه از هزار پیامبر خدا بود. او علم آدم تقوی نوح، قدرت داود، صبر یوب، زهد و پارسیی یحیی، جمال یوسف، اقتدار موسی و سیمی عیسی را داشت و آئینه تمام نمی پیامبر خاتم بود.

بدون شک از میان تمام پیامبران، خصلت های پیامبران اولوالعزم در علی (علیه السلام) وجود داشت. همچنین نشانه ی از چند پیامبر که نامشان در قرآن آمده، در علی بود. اما به غیر از ین عده محدود از کدام یک و چه نشانه ی داشت، به درستی روشن نیست.

امام محمد باقر۷ درباره وجود ین نشانه ها چنین می فرمید:

«کانت فی علی سنه ألف نبی… ؛[۱] در علی از هزار پیامبر، نشانه و سنتی بود».

هزار رکعت نماز در سیهای شب

تهجد و شب زنده داری علی (علیه السلام) و عبادت وی زبانزد عام و خاص بود و همه شیفته عبادت و مناجات او بودند؛ چرا که پس از پیامبر۹ هایچ کس به اندازه امیرمؤمنان به نماز و عبادت نپرداخت. امام سجاد۷ با ینکه خود زین العابدین بود، اما به فرزندش امام محمد باقر۷ که به حال پدرش رقت کرده و گریه اش گرفته بود، فرمود: «چه کسی می تواند همانند عبادت جدم امیرمؤمنان را بیاورد؟»

علی (علیه السلام) شخصیت بی نظیری بود که از تلاش در راه خدا هرگز به کم قانع نبود، بلکه همیشه به دنبال بهترین و بیشترین و ارزشمندترین آن بود تا به درگاه خدا تقدیم کند.

هرگز به نماز های یومیه و مستحبات آن بسنده نکرد، بلکه در سیهای شب تا تعداد رکعات نمازهای مستحبی را به هزار رکعت نمی رساند، محراب عبادت را رها نمی ساخت و آرام نمی گرفت.

البته محدث قمی در سفینه البحار از خصال صدوق نقل کرده که امیرمؤمنان در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند،[۲] و نیز گفته شده آن حضرت در اواخر عمر، هزار رکعت نماز می گزارد، اما از ینکه امام سجاد۷ خود هزار رکعت نماز در سیهای شب می خواند و خود او درباری عبادت امیرمؤمنان فرمود: «چه کسی می تواند همانند عبادت علی را بیاورد»، می توان گفت که امیرمؤمنان۷ شبانه هزار رکعت نماز می خواند. علاوه بر آن، ابن شهرآشوب در مناقب نوشته است که:

«و کان یصوم النّهار و یصلّی باللیل ألف رکعه؛ حضرت روزها را روزه می گرفت و شبانه هزار رکعت نماز می گزارد».[۳]

آزاد سازی هزار بنده

هر انسانی بری رفاه خود و زندگی بهتر در ین دنیا تلاش می کند. امیرمؤمنان۷ نیز تلاش می کرد؛ اما نه فقط بری رفاه خود و نه بری زندگی بهتر و آسیش بیشتر. او زحمت های طاقت فرسیی می کشید و چاه و قنات حفر می نمود، اما همه آنها را وقف فقرا و مستمندان می کرد. بدین جهت، در رویت می خوانیم که وی از دسترنج خود هزار بنده را می خرد و در راه خدا آزاد می کند. امام صادق۷ فرمود:

«إنه أعتق ألف نسمه من کدّ یده جماعه لیحصون کثره؛ [۴] امیرمؤمنان هزار بنده را از دسترنج خویش آزاد ساخت؛ گروهای که به خاطر زیاد بودنشان قابل شمارش نیست».

باز شدن هزار درِ علم به روی او

ین روشن است که امیرمؤمنان به عالم ترین فرد در امت اسلامی پس از رسول خدا۹ و عالم ترین فرد به ظاهر و باطن و تفسیر و تأویل کتاب خدا و سنت رسول الله بود.

علی (علیه السلام) در زمان خود مرجع اختلاف در مسائل و محل رجوع مشکلات در زمان خلفا به ویژه در زمان عمر بن خطاب بود؛ چرا که ین وجود مقدس از دوران کودکی در دامان پیامبر۹ تربیت شده و معارف ناب محمدی را بدون هایچ واسطه ی از شخص پیامبر دریافت کرده بود.

ابن شهر آشوب از ابو نعیم حافظ به سند خود از زید بن علی از پدرش، از جدش، از علی (علیه السلام) نقل کرده که فرمود:

«علّمنی رسول الله۹ ألف باب یفتح کل باب الی الف باب؛[۵] رسول خدا۹ هزار در علم را به من آموخت که از هر در آن هزار در دیگر گشوده می شد».

وی پس از نقل ین خبر می نویسد: ابن بابویه همین خبر را در کتاب خصال از ۲۴ طریق و سعد بن عبدالله قمی در بصائر الدرجات از ۶۶ طریق نقل کرده است.[۶]

معصومان۸ تعبیرهای مختلفی درباری ین رویت دارند که شیخ مفید به برخی از آنها اشاره کرده است. وی از امام صادق۷ تعبیر الف باب[۷] و همچنین تعبیرهایی چون: باباً، الف حدیث،[۸] الف حرف،[۹] حرف[۱۰] و کلمه[۱۱] را نقل کرده است.

ممکن است گفته شود: ین چه عملی بوده و چگونه، به چه وسیله، در چه زمان و در چه مدتی به علی (علیه السلام) انتقال یافته است؟

پاسخ می دهایم که برخی زمان انتقال ین هزار حدیث یا کلمه را در وقتی می دانند که او با پیامبر به نجوی می پرداخت[۱۲] و برخی دیگر زمان آن را در وقت احتضار پیامبر۹ می دانند؛ زمانی که رسول خدا وصیی خود را به علی (علیه السلام) می فرمود.[۱۳] اما ین علوم چه بوده اند، متأسفانه باید گفت که به صورت اجمال بیان شده است.

در حدیثی از اصبغ بن نباته بخشی از آن علوم مربوط است به مسائلی که تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد. وی می گوید: از علی (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: پیامبر۹ هزار درب از حلال و حرام را به من آموخت، از آنچه اتفاق افتاده و یا در ینده اتفاق خواهد افتاد تا روز قیامت… .

و از برخورد امیرمؤمنان با عمرو بن حریث و همراهان متخلف وی و یراد حدیثی از رسول خدا۹ که فرمود:

«إن رسول الله۹ أسرَّ إلی الف حدیث و فی کل حدیث ألف باب، لکل باب ألف مفتاح»،[۱۴] روشن می شود که ین هزار حدیث و هزار باب علم، به صورت راز در نزد علی (علیه السلام) همچنان باقی است و معصومان نیز از آن پرده برنداشته اند.

هزار ضربت شمشیر بهتر از مردن در رختخواب

گهای یاران علی (علیه السلام) از جنگ با معاویه تعلّل می کردند. از ین رو، آن حضرت ضمن تشویق آنها بری ریشه کن کردن ظلم و فساد و دفع فتنه معاویه و دار و دسته اش، فرار از کشته شدن و پناه بردن به مردن در رختخواب را کاری سخت تر از مرگ با عزت و افتخار در سیه برق شمشیر و کشته شدن در راه خدا دانست. او ین امر را باور داشت و دو بار در کوفه به ین عقیده قلبی خود اشاره کرده است. مورد اول زمانی بود که می دید یارانش از برق شمشیر هراسان هستند. در آنجا فرمود: یا از کشته شدن با شمشیر بیم دارید و آن مرگ را با مرگ در رختخواب سودا می کنید. شهادت بدهاید که از پیامبر۹ شنیدم که می فرمود: مرگ در رختخواب از هزار ضربت شمشیر سخت تر است. ین را جبرئیل به من خبر داده است.[۱۵]

مورد دوم به هنگام نبرد در جنگ صفین بود که سربازان خویش را مخاطب قرار داده، فرمود: همانا مرگ به سرعت در جستجوی شما است. آنها که در نبرد مقاومت می کنند و آنها که می گریزند، هایچ کدام را از چنگال مرگ رهایی نیست و همانا گرامی ترین مرگ ها کشته شدن در راه خداست. سوگند به آن کسی که جان پسر ابوطالب در دست اوست، هزار ضربت شمشیر بر من آسان تر از مرگ در بستر استراحت است که در مخالفت با خدا باشد.[۱۶]

هزار ضربه شمشیر بر بدن علی (علیه السلام)

عشق امیرمؤمنان۷ به دفاع از اسلام و ارزش های والی اسلامی، او را به حضور در صحنه های نبرد با دشمنان خدا وا می داشت. او به جز جنگ تبوک که به دستور رسول خدا۹ در مدینه ماند، در تمام جنگ ها در کنار رسول خدا۹ و در صف مقدم، به حمیت از دین خدا پرداخت. او خط شکنی فاتح بود. او کسی بود که بیشترین ضربه را به دشمنان خدا وارد می کرد و در نتیجه ین رویارویی، بدن شریفش بیشترین زخم ها را برمی داشت. در جی جی بدن امیرمؤمنان۷ از فرق مبارک که در جنگ بدر آسیب دید، تا کف پی او که در جنگ صفین تیری به آن اصابت کرد، آثار زخم و شمشیر و نیزه و تیر وجود داشت.

فقط در جنگ احد نود جراحت بر بدن مبارکش وارد آمد[۱۷] و به گفته مورخان جیی در بدنش سالم نماند و مانند گوشت جویده شده ی، روی زیر اندازی از پوست به استراحت پرداخت.[۱۸]

شیخ مفید در کتاب اختصاص، ضمن برشمردن هفتاد خصلت بری امیرمؤمنان، به مسئله آثار هزار زخم شمشیر اشاره کرده و چنین فرموده:

«فعّد ما به من أثر الجراحات عند خروجه من الدّنیا فکانت ألف جراحه من قرنه ألی قدمه صلوات الله علیه؛[۱۹] آثار زخم را در بدن علی (علیه السلام) به هنگامی که از دنیا رفت برشمردند که هزار اثر جراحت از فرق سر تا کف پیش بود».

  1. شهادت با هزار شمشیر دِرهمی

سرانجام زندگی علی (علیه السلام) به وسیله ضربت خون آشامی همچون ابن ملجم مرادی پایان یافت؛ مرد شقی و پلیدی که بری رسیدن به لذت های زودگذر دنیا دست به ین جنیت هولناک زد و فرق مبارک مولی متقیان را به وسیله شمشیری که آن را به هزار درهم تهایه کرده و هزار درهم، زهر بر آن آغشته کرده بود، بشکافد و آن امام مظلوم را به شهادت برساند. محدث قمی از شیخ مفید و دیگران نقل کرده که چون ابن ملجم را به زندان بردند، ام کلثوم گفت: ی دشمن خدا! امیرمؤمنان را کشتی؟ آن پلید گفت: امیرمؤمنان را نکشته ام، بلکه پدرت را کشتم. ام کلثوم فرمود: امیدوارم که آن حضرت از ین ضربت شفا یابد و حق تعالی تو را در دنیا و آخرت عذاب کند. ابن ملجم گفت: شمشیر را با هزار درهم خریده ام و هزار درهم دیگر داده ام که آن را به زهر آغشته سازند و ضربتی بر او زدم که اگر آن ضربت را میان اهل زمین قسمت کنند، همه را هلاک کند.[۲۰]

عجیب ین است که دشمن می دانست که آن حضرت با ضربت عادی از پی در نمی ید، بلکه باید با گران ترین و برنده ترین و تیز ترین شمشیر که آغشته به زهر است، عالم را به سوگ امیرمؤمنان بنشاند.

پاسخ به یک پرسش

ممکن است پرسیده شود که در قرآن و رویات به موضوعات خاصی اشاره شده که در آنها از اعداد شماره های مخصوصی همانند هفت، ده ، سی، چهل، صد و هزار استفاده شده است.یا ذکر ین شماره حکمت خاصی داشته است یا نه؟

پاسخ می دهایم: چند احتمال وجود دارد:

  1. شید ذکر ین عدد بری یادآوری خاطره پیشینیان و بری پیروی و تأسی از فعل و کردار پیامبری باشند؛ همانند حضرت ابرهایم که هفت عدد سنگ به شیطان در سرزمین منی پرتاب کرد.
  2. ممکن است رساندن به آن عدد بری کمال چیزی باشد؛ همانند چهل که در دوران نشئت و شکل گیری انسان نقش مهای دارد و یا در چهل سالگی، کمال و رشد انسان است.
  3. شید هم اشاره به عدد خاصی نباشد و مراد از آن عدد، زیادت و کثرت باشد؛ مثلاً در یه شریفه )…إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّهً فَلَن یَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ([۲۱] ؛ «اگر هفتار بار بری آنها استغفار کنی، هرگز خدا آنها را نمی آمرزد»، گویا گفته شده که حتی اگر بسیار استغفار کنی، خداوند آنها را نمی آمرزد. بنابرین چنین نیست که اگر پیامبر۹ عدد استغفار را از هفتاد می گذراند، خداوند گناهان منافقان را می بخشید، بلکه مراد ین است که هر قدر بری آنها استغفار کنی، چه کم چه زیاد، چون جرم و گناهشان نابخشودنی است، خداوند گناهشان را نخواهد بخشید.
  4. ممکن است برخی از ین شماره ها راز و رمز باشد و بشر به راز ین اعداد نرسد؛ از جمله شماره هزار که در تاریخ امیرمؤمنان جلوه خاصی داشته است.

پی نوشت ها

[۱] . بصائر الدرجات، ص۱۱۴٫

[۲] . سفینه البحار، ج۲، ص۱۱۴٫

[۳] . مناقب آل ابی طالب، ج۲، ص۱۲۳٫

[۴] . همان، ص۱۲۲٫

[۵] . همان، ص۳۶٫

[۶] . همان.

[۷] . الاختصاص، ص۲۷۵٫

[۸] . اختصاص مفید، ص۲۷۷٫

[۹] . همان، ص۲۷۸٫

[۱۰] . همان؛ سفینه البحار، ج۱، ص۲۴۳٫

[۱۱] . همان.

[۱۲] . مناقب آل ابی طالب، ج۲، ص۳۶٫

[۱۳] . همان.

[۱۴] اختصاص مفید، ص۲۷۷٫

[۱۵] . . سفینه البحار، ج۲، ص۵۵۴٫

[۱۶] . امالی طوسی، ص۱۶۹٫

[۱۷] . سفینه البحار، ج۱، ص۱۴۹٫

[۱۸] . بحارالانوار، ج۴۰، ص۱۱۴٫

[۱۹] . الاختصاص، ص۱۵۳٫

[۲۰] . منتهای الامال، ج۱، ص۱۷۸٫

[۲۱] . توبه/۸۰٫

بازدیدها: ۷۶۷

ادامه مطلب