تفسیر سوره عنکبوت

نوع فایل
pdf
حجم فایل
7 مگابایت
تعداد صفحات
847
تاریخ انتشار
۸ اسفند ۱۴۰۱
68,000 تومان 52,000 تومان٪24 تخفیف

‼️تفسیر سوره عنکبوت‼️20 جلسه‼️

♦️سخنرانی مکتوب #ماه_رمضان با موضوع تفسیر سوره عنکبوت

استاد رفیعی

♦️متن این سخنرانی کاملا تایپ شده ودارای فهرست بندی می باشد ضمنا ویراستاری و منبع شناسی انجام شده است و تمامی منابع ذکر شده است .

🕹مناسبت: ماه مبارک رمضان
🕹مخاطب: عام/ هیئتی و مسجدی
🕹موضوع: تفسیر سوره عنکبوت
🕹برگرفته از سخنان استاد رفیعی
🕹تعداد جلسات: ۲۰ جلسه
🕹تعداد صفحات : ۸۴۷ صفحه

♦️فهرست مطالب 👇

🌸مجلس اول؛فلسفۀ روزه
🌸مجلس دوم؛مثل سستی خانه عنکبوت
🌸مجلس سوم؛ولایت خدا و ولایت طاغوت
🌸مجلس چهارم؛اهمیت نماز
🌸مجلس پنجم؛جدال احسن
🌸مجلس ششم؛اعتقاد ‌زوری نیست
🌸مجلس هفتم؛قرآن کتاب الهی
🌸مجلس هشتم؛ رازبهانه جویی کفار
🌸مجلس نهم؛آثار اعتقاد به علم خدا
🌸مجلس دهم؛ اقسام هجرت
🌸مجلس یازدهم؛یاد مرگ
🌸مجلس دوازدهم؛نجات با عمل صالح
🌸مجلس سیزدهم،تکلیف(ویژه شب ۱۹ شب قدر)
🌸مجلس چهاردهم؛ علی علیه السلام از نگاه دیگران
🌸مجلس پانزدهم؛تعجب امیرالمومنین از ۶ چیز
🌸مجلس شانزدهم؛عوامل فقر
🌸مجلس هفدهم؛برکت رزق
🌸مجلس هجدهم،استغاثه
🌸مجلس نوزدهم؛راه‌های خداشناسی
🌸مجلس بیستم؛ عید فطر

فهرست جزئی

مجلس اول؛فلسفۀ روزه            5

مقدمه       6

اهمیت روزه و مقام روزه دار  7

احترام به ماه مبارک رمضان  11

عدم گره زدن دین داری به مشکلات       14

با حکمت بودن تمامی احکام دین             17

روزه عبادتی با اخلاص           20

شکستن شهوت حرام با روزه   22

درک نیازمندان با روزه           25

سفارش به کمک به همسران در ماه رمضان           27

توجه به نیازمندان در ماه مبارک رمضان               31

چرا قرآن بخوانیم؟   34

روضه     44

دعای پایانی             47

                49

مجلس دوم؛مثل سستی خانه عنکبوت       50

مقدمه       51

اهمیت مثال              54

مثال زدن در قرآن   56

مثال های عملی و لفظی اهل بیت            60

سست ترین خانه      75

نیازمندی انسان به خدا             82

روضه     83

دعای پایانی             86

                88

مجلس سوم؛ولایت خدا و ولایت طاغوت ۸۹

مقدمه       90

دو ولایت موجود در عالم         99

تفاوت ولایت خدا و طاغوت    101

ولایت خدا تکیه گاهی محکم    105

لازمۀ دوستی با خدا ۱۰۹

ولایت پیامبر و امام در راستای ولایت خدا              117

انجام امور برای غیر خدا        119

روضه     123

دعای پایانی             126

                128

مجلس چهارم؛اهمیت نماز        129

مقدمه       130

چند نکتۀ مهم اجتماعی-سیاسی ۱۳۰

دلیل آفرینش عالم     139

قرآن و نماز، رمز موفقیت انسان             149

اهمیت نماز در روایات            152

دلیل مداومت در نماز               157

تأثیر نماز در زندگی ۱۵۹

روضه     162

دعای پایانی             164

                166

مجلس پنجم؛جدال احسن          167

گروه های مقابل پیامبر            168

شروط جدال احسن   172

چند نمونه جدال احسن             176

سفارش به جدال احسن             182

جدال احسن در قرآن ۱۸۷

نمونه ای از جدال احسن اهل بیت           190

روضه     210

دعای پایانی             213

                215

مجلس ششم؛اعتقاد ‌زوری نیست              216

مقدمه       217

اعتقادات، یک خواستۀ درونی  218

قابل احترام بودن تمام ادیان      223

دعوت به جدال احسن              225

چند نمونه از مناظره های اهل بیت         226

عصرحاضر، عصر مناظره    235

چگونگی برخورد با افراد حق ناپذیر       238

مشترکات اهل کتاب ۲۴۱

روضه     247

دعای پایانی             250

                253

مجلس هفتم؛قرآن کتاب الهی    254

مقدمه       256

نزول قرآن به پیامبری درس ناخوانده      256

وجود مطالب علمی در قرآن    264

قرآن کلام چه کسی است؟        271

تأثیر قرآن بر اولین شخصی که قرآن را ترجمه کرد               277

خاطره ای از سید قطب           281

غربت و شکایت قرآن در قیامت              288

روضه     290

دعای پایانی             294

                296

مجلس هشتم؛ رازبهانه جویی کفار           297

مقدمه       298

معجزات زیاد پیامبر اسلام       299

اعجاز لفظی قرآن    306

اعجاز محتوایی قرآن               310

نمونه هایی از بهانه جویی در تاریخ        312

علت بهانه جویی      321

عدم پذیرش بهانه ها در قیامت ۳۲۱

پرهیز از بهانه جویی در زندگی              325

روضه     328

دعای پایانی             331

                333

مجلس نهم؛آثار اعتقاد به علم خدا             334

مقدمه       335

خدا، شاهد پیغمبری پیامبر اکرم               337

خدا، شاهدی عالِم     342

اثر توجه به علم خدا ۳۴۴

گناه نکردن              347

تحمل مصائب          354

اخلاص    356

خاطره ای از آقای رفیعی        361

سهولت در عبادت    364

نتیجۀ قبول نداشتن خدا             369

روضه     370

دعای پایانی             374

                375

مجلس دهم؛ اقسام هجرت         376

مقدمه       377

مسئلۀ هجرت در قرآن             378

نمونه هایی از هجرت در تاریخ اسلام     379

هجرت، راهکاری برای گذر از سختی   381

رفتن برای فراز از دین، هجرت یا سقوط؟              387

هجرت مکانی          398

هجرت عقیدتی         398

هجرت اخلاقی         402

هجرت علمی           404

هجرت از شهوت     407

روضه     408

دعای پایانی             414

                416

مجلس یازدهم؛یاد مرگ            417

مناسبت های روز هفدهم ماه رمضان       418

سؤال مهاجرین در مورد مرگ هنگام مهاجرت و پاسخ قرآن  424

ثمرات یاد مرگ       426

ناگهانی بودن مرگ  430

نعمت بودن مرگ     432

مرگ، سرآغازی دوباره           435

مرگ، نشانه ای از نشانه های الهی         438

اهمیت شناخت مرگ ۴۳۹

تجارت درست در بازار دنیا    440

حسرت بعد از مرگ ۴۴۵

مؤثر بودن یاد مرگ در درست زیستن    446

راهکار کلیدی برای مرگی آسان              454

روضه     460

دعای پایانی             464

                465

مجلس دوازدهم؛نجات با عمل صالح        466

مقدمه       467

چهار راهکار برای نجات        468

ایمان و عمل صالح  470

حسن فعلی در انجام عمل         472

نیت الهی در انجام عمل           474

اهمیت توجه به نیت در روایات               476

مثال های قرآن برای عمل صالح             481

نمونه ای از اثر عمل صالح در زندگی انسان          ۴۸۷

زندگی پاکیزه با عمل صالح     493

محبوبیت با انجام عمل صالح   495

کسب نورانیت با انجام عمل صالح           497

تبدیل سیئات به حسنات            498

ترفیع درجه با عمل صالح       501

                503

مجلس سیزدهم،تکلیف(ویژه شب ۱۹ شب قدر)       504

مقدمه       505

خلاصۀ سورۀ بقره در یک آیه ۵۰۷

مهربانی خدا و تکلیفاتی به اندازۀ وسع     509

اعمال، نتیجۀ کارها  515

دعا برای مؤاخذه نشدن بر اثر فراموشی  518

تذکر به بنده ها         523

جمع بندی سخنان     527

درخواست تکلیف بر اساس طاقت            531

درخواست عفو، آمرزش و رحمت           534

روضه     536

                541

مجلس چهاردهم؛ علی علیه السلام از نگاه دیگران  542

مقدمه       543

نمونه ای از نوشته های مسیحیان در وصف امیرالمؤمنین       544

نوشته های شیعه و اهل سنت در وصف امیرالمؤمنین             554

تأکید فروان امیرالمؤمنین بر قرآن            556

قرآن در نهج البلاغه ۵۵۷

تأکید فراوان امیرالمؤمنین بر سنت پیامبر ۵۶۵

اجرای عملی سنت پیامبر توسط ائمه       569

اولویت بودن قرآن و سنت در سیرۀ ائمه ۵۷۳

روضه     574

                580

مجلس پانزدهم؛تعجب امیرالمومنین از ۶ چیز          581

مقدمه       582

شناخت علی علیه السلام با کلماتش          584

تعجب امام علی علیه السلام از شش چیز ۵۸۷

تعجب از آدم بخیل   589

نمونه ای از سخاوت امیرالمؤمنین علیه السلام        591

اثر بخل در قرآن      601

تعجب از آدم متکبر ۶۰۴

نمونه هایی از تواضع امیرالمؤمنین علیه السلام      606

تکبر در قرآن           609

تعجب از افراد شک کننده به خدا             611

تعجب از فراموش کنندگان مرگ             615

تعجب از منکرین قیامت          616

تعجب از دلبستگان به دنیا        617

روضه     619

                625

مجلس شانزدهم؛عوامل فقر      626

مقدمه       627

روزی رسانی به تمام جنبندگان               629

رزقی که به دنبال آن هستیم     633

رزقی که به دنبال ما است       636

اسراف، مایۀ فقر      642

اشکال در الگوی مصرف        648

گناه          651

بی عدالتی ۶۵۲

عوامل از بین برندۀ دولت در کلام امیرالمؤمنین     660

روضه     665

دعای پایانی             667

مجلس هفدهم؛برکت رزق        669

مقدمه       670

مفهوم رزق معلوم    671

لقمۀ حرام و بی برکتی             674

ترک عبادت با لقمۀ حرام         678

نمونه هایی از آثار لقمۀ حرام   682

آثار لقمۀ حلال در روایات       692

عوامل افزایش رزق ۷۰۱

روضه     706

دعای پایانی             710

                712

                712

مجلس هجدهم،استغاثه             713

مقدمه       714

سؤال خدا از مشرکین در مورد خلقت      714

قبول خالقیت خدا از سمت مشرکین          715

انواع شرک              721

شرک خفی               723

استغاثه از اولیا و شرک از نظر وهابیت ۷۲۸

مناظره با یک شخص وهابی   738

استغاثۀ از اولیا در نظر اهل سنت           743

استغاثه در قرآن       746

روضه     750

دعای پایانی             754

                756

مجلس نوزدهم؛راه‌های خداشناسی            757

مقدمه       758

خدا، اصلی ترین دغدغۀ بشر   758

سه راه برهان حسی، فطرت و عقل         760

استفادۀ ائمه از برهان حسی     764

غیرممکن بودن انکار خدا        771

خداشناسی در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام           776

اثبات خدا در قرآن   779

خدا در کلام بزرگان ۷۸۱

اثبات خدا با فطرت در قرآن    785

آثار اعتقاد به خدا     787

روضه     792

دعای پایانی             794

                796

مجلس بیستم؛ عید فطر             797

مقدمه       798

عید فطر در نگاه پیامبر اسلام  800

عید فطر، شبیه ترین روز به قیامت         805

خداحافظی با ماه رمضان         808

سیرۀ امیرالمؤمنین در روز عید فطر       812

سفارش امیرالمؤمنین به ادای واجبات      823

سفارش امیرالمؤمنین به ترک محرمات   830

تلاش برای حفظ دستاورد         834

سخنی با مسئولین     835

روضه     839

دعای پایانی             842

بازدیدها: ۱۴۴

ادامه مطلب

توضیحات:
 • ویژگی ها:
 • ویراستاری شده ✅
 • منبع شناسی ✅
 • فهرست بندی ✅
 • صفحه آرایی ✅
 • نسخه pdf مخصوص مطالعه در موبایل و لپ تاپ ✅
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت هدیه به نمایش در خواهد آمد.
 • بعضی از فایلها کاملا رایگان است و بلافاصله بعد انتخاب قابل دانلود است.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.