فیش منبر خانواده فاطمی (۵ جلسه)

بازدید: 2523 بازدید

فیش منبر فاطمیه

موضوع کلی : خانواده فاطمی

مقام معظم رهبری:

مسئله‌ی خانواده، مسئله‌ی بسیار مهمی است؛ پایه‌ی اصلی در جامعه است، سلول اصلی در جامعه است. نه اینکه اگر این سلول سالم شد، سلامت به دیگرها سرایت می کند؛ یا اگر ناسالم شد، عدم سلامت به دیگرها سرایت میکند؛ بلکه به این معناست که اگر سالم شد، یعنی بدن سالم است. بدن که غیر از سلولها چیز دیگری نیست. هر جهازی، مجموعه‌ی سلولهاست. اگر ما توانستیم سلولها را سالم کنیم، پس سلامت آن جهاز را داریم. مسئله اینقدر اهمیت دارد.

جلسه اول :

فهرست مطالب جلسه اول خانواده فاطمی

اهمیت کانون خانواده ۱۱

آمار حمله به کانون خانواده توسط دشمنان. ۱۲

آمار حمله به کانون خانواده توسط دشمنان. ۱۳

چرا کانالهای ماهواره ایی کاملا برای ما رایگانه ؟؟؟ ۱۴

گفتگو با مدیر شبکه فارس وان. ۱۶

هدف فارسی‌وان ترویج مسائل غیر اخلاقی و خیانت است. ۱۷

مهمترین مضامین سریال‌های فارسی‌وان. ۱۹

اهمیت کانون خانواده: ۲۰

خانواده در قرآن. ۲۰

۱ـ خانه و خانواده محل تسکین : ۲۱

۲ـ خانه و خانواده محل ذکر و تلاوت آیات الهی. ۲۵

۳ـ خانه و خانواده محل رابطه ی قدسی. ۲۸

۴ـ لزوم  و اهمیت حفظ حریم خانه. ۲۹

۵-خانه و خانواده محل تربیت فرزند ۳۲

چهارگونه خانواده در قرآن‏ ۳۷

تشبیه زن و شوهر به لباس یکدیگر در قرآن. ۴۱

۱-توهین به همسر توهین به خود ۴۲

۲- پوشیدن عیوب یکدیگر و اصلاح آنها ۴۲

۳-انتخاب همسر نشان شخصیت. ۴۲

۴-مراقبت از همسر ۴۳

۵-ارزش اصلی همسر ۴۳

۶-هم کفو بودن همسر ۴۵

۷- لباس محدودیت مى‏آورد، اما مصونیت زا است‏ ۴۵

۸-توجه به فرهنگ همسر ۴۶

۹-توجه به همین همسر بعد از عقد ۴۷

۱۰- توجه به کمالات درونی همسر ۴۷

۱۱- همسر، مایه آرامش روحى و روانى. ۴۷

۱۲-رفتار درست با همسر ۴۸

۱۳- اصلاح رفتار همدیگر ۴۹

۱۴- توجه به نیازهای همسر ۵۰

۱۵-مراقبت از همسر ۵۱

۱۶-کوتاه اومدن در امورات زندگی. ۵۱

۱۷-عیب پوشی همسر ۵۲

پی نوشت و منابع: ۵۳

دانلود خانواده فاطمی جلسه اول

جلسه دوم

فهرست مطالب جلسه دوم

خطبه ابتدای منبر:

هدف از ازدواج چیست؟

اما سوال اینجاست چرا خانواده ی ما فاطمی نیست یا کم رنگه ؟؟

۱.  خواسته های مادی فراوان و نبود قناعت در زندگی.

ما دو نوع مقایسه دارم.

همسر قانع و بساز و شایسته از کارگزاران خداست.

تفسیر قناعت 

فاطمه زهرا‌(س) اسوه قناعت  و ساده زیستی.

۲. ایثار در همسرداری.

۳. تقسیم کار

کارِ خانه، خانواده و مادری جایگزین ندارد

خانه‌داری یعنی تربیتِ انسان.

تربیت فرزند از مرد برنمی آید

۴. نگاه نشاط‌ آور

خوش به حال من که چنین همسری دارم.

خانم، بی نظیر است.

مادرت به جز خدا کسی را ندارد

دست به غذا نمی زدند

مرا دل نگران کردی.

گریز به روضه

منابع و پی نوشت:

دانلود خانواده فاطمی جلسه دوم

فهرست مطالب جلسه سوم

جلسه سوم : ۱۰

چرا خانواده ی ما مثل خانواده ی فاطمی نیست ؟ یا با آن فاصله دارد؟ ۱۰

خطبه ابتدای منبر ۱۰

۵-خود محوری به جای خدا محوری. ۱۱

خدامحوری در زندگانی حضرت زهرا(س) ۱۱

خدا محوری در دعای حضرت فاطمه سلام الله علیها ۱۵

خدا محوری در هنگام ازدواج حضرت فاطمه سلام الله علیها ۱۵

خدا محوری در مادری حضرت فاطمه سلام الله علیها ۱۹

هفت عامل گمراهی و ضلالت در قرآن کریم. ۲۱

مبارزه با هوای نفس در خانه. ۲۸

ماجرای اصمعی و زن جوان. ۳۰

۶-عدم آگاهی  به حقوق یکدیگر عدم انجام  به وظایف  زناشویی. ۳۲

وظایف مردان نسبت به زنان. ۳۴

۱-پرداخت مهریه و نفقه: ۳۵

۲-برخورد مناسب و شایسته. ۳۵

۳-تلاش برای خانواده: ۳۶

۴-نیکی به همسر و فرزندان باعث طول عمر ۳۶

۵-مسئولیت مردان نسبت به خانواده: ۳۷

وظایف زنان نسبت به مردان: ۳۷

۱-تکریم همسر: ۳۷

۲-قناعت و قانع بودن: ۳۸

۳-پذیرش مدیریت مرد: ۳۸

۴-آرامش خانواده: ۳۹

۵-امانتداری: ۳۹

گریز به روضه: ۴۰

پی نوشت و منابع: ۴۳

 

دانلود خانواده فاطمی جلسه سوم

فهرست مطالب جلسه چهارم

 

جلسه چهارم : آثار و پیامدهای خانواده فاطمی چیست؟ ۱۰

خطبه ابتدای منبر: ۱۰

خانه فاطمه (سلام الله علیها) ۱۱

اهمیت خانه داری. ۱۲

مسئولیت در خانه. ۱۴

سکون خانه  ۱۵

گرمی و روشنایی کانون خانواده ۱۶

تربیت فرزندان صالح. ۱۸

تربیت فاطمی. ۲۱

چه کنیم تربیت فاطمی در خانواده ی ما حاکم بشه اصلا تربیت فاطمی چیست؟؟؟ ۲۱

محورهای تربیت فاطمی : ۲۳

۱- تنظیم محبت. ۲۳

۲- تنظیم شخصیت. ۲۵

۳- تنظیم ظاهر و باطن. ۲۶

۴- تنظیم ارتباطات. ۲۷

۵- تنظیم سرمایه. ۲۸

راهکارهای تربیت فاطمی در خانه و خانواده: ۲۸

۱-پدر و مادر بهترین و مهمترین الگوی برای فرزندان. ۲۹

۲- آموزش و پرورش در خانه توسط والدین. ۳۱

۳-شخصیت دادن و احترام به فرزندان. ۳۲

۴-تشویق به تعلم. ۳۳

۵-رعایت عدالت بین فرزندان. ۳۴

پی نوشت ها : ۳۶

 

 

 

دانلود خانواده فاطمی جلسه چهارم

 

فهرست مطالب جلسه پنجم

جلسه پنجم. ۱۰

راهکارها و اصول رسیدن به خانواده فاطمی چیست؟؟ ۱۰

خطبه ابتدای منبر ۱۰

بررسی بیست  اصل در زندگی فاطمی و علوی. ۱۲

۱-اصل مشارکت در امور زندگی. ۱۲

۲-اصل ارزشی بودن و معنویت در ازدواج. ۱۲

۳-اصل تربیت در خانه و خانواده ۱۴

۴-اصل میهمان دوستی و ضیافت در خانه. ۱۵

۵-اصل ایثار و انفاق خانوادگی. ۱۷

۶-اصل استعانت از معنویت درحل مشکلات. ۱۸

۷-اصل ایجاد کار و عدم بیکاری. ۱۹

۸-اصل تقسیم کار خانه. ۱۹

۹-اصل احترام متقابل اعضاء به یکدیگر ۲۰

۱۰-اصل مشورت بر زندگی. ۲۰

۱۱-فرمان پذیری زن از شوهر ۲۱

۱۲-اصل آرایش و زینت برای همسر ۲۲

۱۳-اصل عبادت در خانه. ۲۳

۱۴-اصل جهادی بودن در خانواده ۲۵

۱۵-اصل ارتباط خانه وخانواده با مسجد ۲۵

۱۶-اصل اهمیت علم آموزی در خانواده ۲۶

۱۷-اصل صبر در همه اعضاء خانواده ۲۷

۱۸-اصل شجاعت و دلیری همه اعضاء. ۲۸

۱۹-اصل عشق و عاطفه و مهربانی همه اعضاء به یکدیگر ۲۹

۲۰-اصل نظم و انضباط حضرت فاطمه و خاندان او. ۳۰

پی نوشت: ۳۲

 

 

 

دانلود خانواده فاطمی جلسه پنجم

بازدیدها: ۶۹۴۹

ادامه مطلب